Full_size-slideshows-poweringagreenertomorrow

Omsorg for miljøet er vårt felles ansvar

640x220px-ecofuturetoghter2

…og det er naturlig for oss på GPBM Nordic å arbeide for et bedre miljø

Batterier i mange ulike varianter har i stadig større grad blitt en viktig del av det moderne menneskets hverdag. Den tekniske utviklingen av digitale elektronikkprodukter setter krav til batterisystem med høyere energiinnhold, først og fremst for oppladbare batterier.       

640x220px-battery-recycle

Batterier – et miljøproblem?

Berget av brukte batterier med mer eller mindre miljøfarlige stoffer vokser, og for stadig flere forbrukere har miljøspørsmålet blitt en viktig del i valget av batteritype. En del bedrifter ser miljøkravet som et hinder. For GPBM Nordic er det tvert om. Miljøet er i fokus i alt vi gjør og vi ser på miljøarbeidet som en stimulende drivkraft i vår virksomhet. Miljøspørsmålet er et viktig argument og den økende miljøbevisstheten gir oss fordeler innenfor flere områder.

Vi ser det derfor som viktig å informere våre kunder om at alle batterier som finnes i vårt kretsløp, er og blir en belastning på vår natur og at vi må innse verdien i å bevare naturens ressurser. GPBM Nordic fokuserer derfor sin virksomhet på markedsføring av miljøriktige, oppladbare batterier.

 Hva om vi alle erstatte våre engangsbatterier?

Hva om vi alle erstatte våre engangsbatterier?

925 runder rundt jorden!

Minsket kulldioksidutslipp med 62 prosent etter ti ladninger viser ny livssyklusanalyse.

Etter bare fire gangers bruk av det oppladbare batteriet GP ReCyko har miljøpåvirkningen minsket sammenlignet med om man benytter engangsbatterier. Etter 10 gangers bruk har man redusert kulldioksidutslippet med 62 prosent. Etter hundre ladninger er minskningen 94 prosent, sammenlignet med alkaliske engangsbatterier (AA-batterier).

Det viser en livssyklusanalyse (LCA) gjennomført av Linköpings universitet på oppdrag av
GPBM Nordic.

Elkretsen

Elkretsen

Enhver bedrift som selger batterier og elektroniske produkter har et ansvar for å avhende batteriet når det er tomt. Ved å være medlemmer av El-kretsen er i samsvar med hjelp av sin samling som hevder. El-Kretsens innsamlingssystem sikrer en effektiv og miljømessig forsvarlig gjenvinning. For mer informasjon om El-kretsen, besøk deres hjemmeside og les mer. Elkretsen>>