Miljø og holdbarhet


Miljø og holdbarhet

 

Vi som produserer, selger og markedsfører produkter har et ansvar og spiller en viktig rolle i å få hjem og arbeidsplasser til å velge holdbare alternativer.

Visst er det slik, at de små tingene gjør forskjell. Med riktig innstilling er det lett å leve mer klimasmart, og du kan bidra til et holdbart forbruk gjennom å velge oppladbart, fornybart og produkter med lang livslengde.

Batterier fins overalt rundt oss og brukes til mye, men det fins saker og ting du kan gjøre for å bidra til å minske batterienes belastning på mijøet. Gjennom å velge miljømerkte batterier, oppladbare alternativer og resirkulere de batteriene du bruker har du kommet langt.  Innom belysningsområdet legger vi fokus på LED, en teknikk med lang livslengde og mange miljøvennlige fordeler.


 

Våre tre fokusområder bidrar til en holdbar fremtid

En lysere fremtid

LED-belysning:

For en lysere fremtid

Belysning står for cirka 15% av det globale energiforbruket, noe som med små midler kan minskes markant. Ett av de enkleste måtene å spare energi på er å bytte til LED; den mest energieffektive belysningsteknikken på markedet i dag. 

 

Les mer

Batteriboet by GP Batteries

Batteriboet by GP Batteries:

Resirkuler batteriene med stil

Vi har hatt stor suksess med vårt Batteribo i Sverige og jobber nå hardt med å innføre denne i Norge. En praktisk og fin boks for brukte batterier. Les mer på vår svenske side.

 

Les mer

Bli en lader

Välj laddningsbara batterier:

Bli en lader!

Det er mye et menneske kan gjøre for å minske utslippene i verden, for eksempel kjøpe oppladbare batterier istedenfor engangsbatterier. Bli en lader du også! 

 

Les mer

 

Trine projekt

 

Holdbar energi globalt:

GP Batteries skaper fremtidsutsikter i Afrika 

1,2 milliarder mennesker lever akkurat nå i en såkalt energifattidom. De som rammes hardest er mennesker i avsidesliggende byer uten fast strømnett, der elektrisiteten er minimalt tilgjengelig eller helt uteblitt. 

TRINE arbeider for å minske energifattidom i utviklingsland, og har siden starten i 2015 gjennomført mange fremgangsrike prosjekter i land som blant annet Kenya, Tanzania og Zambia hvor de lokale samfunnene nå får tilgang til ren elektrisitet i form av solenergi.

Greener solutions er GP Batteries viktigste drivfkraft og partnerskapet med TRINE er helt i linje med visjonen om en mer energismart verden. Nå går GP Batteries inn som prosjektpartner i Sibanga og investerer samtidig i TRINE Shield som er et sikkerhetsnett for andre småsparere og investorer.

 

Les mer om Trine

 

Green Investment