Alkaliske spesialbatterier

Alkaliske spesialbatterier

Alkaliske spesialbatterier fra GP Batteries innebærer blant annet knappceller for kalkulatorer, kameraer, leker o.l. samt stavbatterier (rundceller) til ulike typer av fjernkontroller, fotoutstyr og andre elektroniske enheter. Alkaliske batterier er miljøtilpassede og helt frie fra tilsetninger av tungmetallene kadmium, bly og kvikksølv.