Litium - knappceller og fotobatterier

Til strømkrevende enheter 

Fordelene med litiumbatterier er mange. De har høy energitetthet, lav vekt, lang livslengde og presterer veldig godt ved lave temperaturer ned til -20°C. Spesialbatterier av litium innebærer knappceller, ulike typer av fotobatterier og batterier til PC'er, klokker m.m. Litiumceller brukes i strømkrevende enheter og er vanlig tilbehør til fotoutstyr. Litiumbatterier er miljøtilpassede og helt frie fra tilsetninger av tungmetallene kadmium, bly og kvikksølv.