Bli en lader


Bli en lader

Alltid ladede gadgets

Strømløs teknikk skal ikke hindre deg i å gjøre det du liker. Under parolen ”Bli en lader” setter vi fokus på hvor mye enklere livet blir når du lader. Oppladbare produkter fra GP Batteries muliggjør et livuten kompromisser, der du alltid har ladede gadgets uansett hvor du befinner deg. Et liv der du ikke behøver å pause det du gjør for å gå til butikken og kjøpe nye batterier, eller stå uten batterier ute i ingensteds. Ladingen skal finnes der du er - enklere kan det ikke bli.Hva skjer når vi bytter ut alle våre engangsbatterier?

Hvert år samles det inn omtrent 20 000 tonn batterier i Norge (basert på tall fra loop.no fra 2012). Med oppladbare batterier minsker du ditt batteriforbruk, sparer penger og minsker miljøpåvirkning. Allerede når du har ladet opp et oppladbart batteri fire ganger, gir det klimagevinst sammenlignet med å bruke fire alkaliske engangsbatterier med motsvarende energimengde. 


Hvis vi i Norge hadde valgt å bare kjøpe oppladbare batterier og ladet dem opp hundre ganger, hadde vi minsket utslippene med 6700 tonn karbondioksidekvivalenter. Det er en anseelig mengde som motsvarer utslippene fra 925 bilreiser jorden rundt.

 

 Derfor vil vi at alle skal lade!

Tenk om alle ting vi omgir oss med bare brukes én gang. Da skulle du behøve nye sko, nye briller hver dag og en ny bil hver gang tanken var tom. Og ditt nettbrett eller smarttelefon går rett i søpla etter at batteriet er flatt. 

Vi alle forstår at den verdenen er uholdbar, men likevel investerer vi minimalt med penger for å underlette vår lading. Under parolen ”Bli en lader” setter vi fokus på hvor mye enklere det er å lade enn å kaste. 


Bli en lader du også!