For en lysere fremtid

 

Fremtidens belysning staves LED

Med utfasningen av den tradisjonelle glødepæren og den stadig pågående utviklingen av ny LED-teknologi, står vi nå overfor den største forandringen siden overgangen fra gass til glødepærer på 1930-tallet.

 

Belysning står for cirka 15% av det globale energiforbruket, noe som med små midler kan minskes markant. Et av de enkleste måtene å spare energi på er å bytte til LED; den mest energieffektive belysningsteknikken på markedet i dag. Hver dag bruker 3,6 milliarder glødepærer i Europa. Hvis halvparten av disse byttes ut til LED skulle vi kunne minske utslippene med 23 millioner tonn karbondioksid, noe som motsvarer utslipp fra 27 kullkraftverk. (Kilde: lampinfo.se)


Den tekniske utviklingen har åpnet opp for helt nye måter å eksperimentere med lys og gitt oss mer kunnskap om hvor viktig lyset er for vår helse og velbefinnende. Når halogenlampen – slik som lavenergilampen og glødelampen – fases ut, ledes vi stadig mot det nærmeste, nåværende alternativet som er holdbart i lengden. LED har gjennom mange år fram til i dag vært belysningsteknikkens redning, og er en av nøkkelfaktorene til en fremtid der belysning utgjør en minimal del av det globale energiforbruket. Ineffektive lamper oppfyller ikke lengre våre økte krav til holdbarhet, miljø og energisparing. Gjennom å erstatte ineffektiv belysning med moderne og effektive lyskilder kommer det globale energiforbruket til å reduseres kraftig.


Love your home

LED er energieffektivt, har lang holdbarhet og produseres i materialer uten giftige kjemikalier. LED kan derfor gjenvinnes på en bra måte. Med sin allsidighet og fleksibilitet åpner teknikken opp for muligheter vi aldri tidligere har hatt. Vi kan i dag etterligne den tradisjonelle glødepæren, skape lysstyrker, farger, dimmefunksjoner og skygger tilpasset for våre hjem og arbeidsmiljøer. LED er som skapt for å skape akkurat det miljøet vi selv vil leve i.

For en lysere fremtid